Gammelgård og kvarteret omkring Fuglebakken

Gammelgård, Fuglebakken 9

Forrest i billedet Hollænderhaven, Skofabrik ledet af Hemmingsen, Gammelgård og Fugls Gartneri

Gammelgård ligger på det sted, hvor Hollændergården lå i 1717. Dengang var det en kongelig bygning, hvor Vordingborg Slot havde  mejeri. Frederik d. 4. lavede den om til rytterkaserne, oprettet som en firlænget gård med 16 barakker, hvor der var plads til 100 ryttere med deres heste.
Kongens rytteri var allerede i 1776 flyttet til rytterkasernen i Algade.
I 1787 boede Rasmus Thanning på Gammelgård, han havde 30 tjenestefolk, heraf 2 mejersker.

I 1834 blev Gammelgård købt af fragtmand Søren Fugl fra Nyråd. Hans søn Hans Peter Fugl købte siden gården og drev gartneri der. Den nuværende Gammelgård er bygget i 1870 og ejes stadig af familien Fugl. Efterhånden er gårdens jord blevet overtaget af kommunen –  bl.a. er boligblokkene på Fuglebakken fra starten af 1950’rne og Hollændenderhaven fra 1970’rne bygget på gårdens gamle jord.

Kilde: Vagn B. Nielsen, 72 gårdhistorier i 312 år