Græsbjerg, Ørslev-Vordingborg

Kort over Græsbjerg 1860.
Kilde: geodatastyrelsen

Høj/bjerg – ofte henvises til gravhøj eller bakke.
I 1610 nævnt som Gresbierg. Græs+bakke dvs ”Byen på Græsbakken”.
I 1692 var der 9 gårde 16,5 tdr. hartkorn

Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

En del af Græsbjerg hører til Ørslev Sogn og den anden del til Vordingborg Landsogn