Erhverv – Fabrikker i Vordingborg

Andelssvineslagteriet i Masnedsund
Imprægneringsanstalten
Hoppensachs Æskefabrik
Knudsens Garveri
Ostefabrikken Buko
Panther Plast
Teglværker
Vordingborg Mølle – v. Emanuel Gedde
Vordingborg Mølle
Vordingborg Teglværk