Erhverv – Fabrikker i Vordingborg

Andelssvineslagteriet i Masnedsund
Imprægneringsanstalten
Knudsens Garveri
Ostefabrikken Buko
Panther Plast
Hoppensachs Æskefabrik
Vordingborg Mølle