Lokalhistorisk Forening for Vordingborg

Foreningen blev stiftet i 1987, og havde dengang til huse i Foreningernes Hus på Kirketorvet.

Foreningens formål er jf. §2: Foreningen er en selvejende institution, hvis formål er at vække og nære interessen for egnens historie og støtte Lokalhistorisk Arkivs arbejde.

Bestyrelsen:
Brian Devantie – formand
Niels P. Christensen – kasserer
Jørgen Larsen
Peder Lundgård
Ulrik Jensen
Søren Andersen
Dorthe Wille-Jørgensen

Medlemskab 100 kr. årlig – pr. husstand

Foreningens adresse: Jørgen Roedsvej 8, 4760 Vordingborg
e-mail:

Har du lyst og interesse i at deltage i foreningsarbejdet, så kontakt formanden.
Har du en god historie eller artikel, som kan bruges i foreningens blad GULDGÅSEN, der udkommer 4 gange årligt til foreningens medlemmer, kan de sendes til formanden.

Foreningen samler i høj grad på gode historier!

ARRANGEMENTER:
d. 19.08. 2021 i Kulturarkaden
kl. 19.00 Foredrag med Henrik Pedersen, Babette – der vil fortæller om sine erindringer.
kl. 20.15 Generalforsamling
Forslag til generalforsamlingen skal være afleveret eller indsendt senest 12. april 2021