Skytteforeninger i Vordingborg

Vordingborg Skydeselskab stiftet 1788. Man afholdt konkurrencer i Fugleskydning  på  Rosenfeldt gods.

Port til Rosenfeldt
Ved indkørslen til Rosenfeldt hvor den smukke port er lavet i Gran og med de 3 nordiske flag. Rosenfeldt ses i baggrunden

Fuglekonger 1905 og 1910 Til venster den første Fuglekonge i 1905 i den nordiske del af selskabet, forpagter Frederik Fugl, Iselingen med Margrethekæden om halsen. Til højre selskabets fuglekonge 1910 fr. Bøttinger Theissen

Fugleskydningsselskabets medlemmer år 1900 fotograferet ved Pavillionen i Kirkeskoven

4 damer med Fugleskydningstavle – ca. 1952