1. Maj – Arbejdernes Kampdag.

Arbejdernes internationale kampdag 1. maj har siden 1889 været arbejderbevægelsens årlige markering af kampen for arbejderklassens politiske og faglige rettigheder. Det første 1. maj-møde i Danmark blev afholdt i en række provinsbyer og i Fælledparken i København i 1890.
Vi bringer her billeder fra Vordingborg Dagblad med optog i Algade.

Optog gennem Algade i Vordingborg – 1988.

Dansk Garverforening på
demonstrationsmarch gennem Algade.
Midt i 1980’erne

Kilder: Wikipedia , billeder og artikler i arkivet.