Telefoni i Vordingborg.

Telefoncentral i Vordingborg

Den første telefonsamtale fra Vordingborg blev så vidt vides foretaget en sommernat i 1884 på Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs telegrafledning, der på sin vej mellem København og St. Petersborg i Rusland passerede Vordingborg og Møn. Lige før midnat tilsluttede Olaf Weiergang et hjemmelavet telefonapparat til telegrafledningen ved masten i sin fars have Algade 38. Samtidig fandt et lignende arrangement sted i Stege, hvor redaktør Hans Jørgen Jensen, Møns Folkeblad, tilsluttede et tilsvarende apparat til telegrafledningen.
På slaget 12 fandt det første opkald sted mellem Vordingborg og Stege. Man var dengang af den opfattelse, at et godt telefonapparat skulle kunne overføre såvel tale som sang og musik, og derfor sluttede Weirgang af med at synge ”Hjalmar og Hulda”, og redaktør Jensen kvitterede med ”Mallebrok er død i krigen” –  og apparaterne havde således bestået deres prøve!
Grunden til, at dette forsøg foregik ved nattetid, var sikkert, at mørket skulle dække over de ulovlige indgreb på telegrafledningen!
I 1887 sendte Weirgang et andragende til byrådet om tilladelse til at ophænge telegraftråde i Vordingborg, og han fik denne tilladelsen d. 3 marts 1887.
Telefoncentralen åbnede 14. maj 1887 og havde til huse i Algade 83 (Det nuværende Algade 38).
I 1891 oprettedes forbindelse til Nyråd, Køng, Mern, Langebæk, Præstø og Næstved. Vordingborg havde på det tidspunkt 43 abonnenter.
KTAS overtog driften i 1896 – der var nu 55 abonnenter og 70 monterede telefonnumre.
Den 29. november 1911 flyttede centralen til Algade 70 – og havde 321 abonnenter, og i 1921 var man nået op på 455 abonnenter.
Som led i udviklingen købte man i 1951 Københavnsvej 6, og i løbet af 1952 blev der opført en centralbygning. I 1953 blev man tilkoblet det nye mellembys-anlæg.
I december 1967 blev der opført en ny centralbygning på Københavnsvej 6. Der var rejsegilde 3. oktober 1968, og arbejdet var afsluttet d. 1. marts 1969. Man begyndte nu at installere centralmateriellet leveret af L. M. Ericsson A/S, og opsætningen af apparater blev påbegyndt i midten af marts 1970. De nye numre man fik var fra 03 77 00 00 til 03 77 33 99. Der var nu ca. 6.100 abonnenter. Samtidig blev centralen Nymark (Nyråd) nedlagt.

Telefondamer på Algade 70 – ca. 1965

Algade 81, Købmand Helder.
Købmand Hee havde skrivepulten ved telefonen. 1956

Læs også om Olaf Weiergang og Telefoniens Indtog i Vordingborg

Kilde:  Avisartikler, Billeder og Arkivalier i Arkivet