Ønsker du at aflevere til arkivet

Ligger du inde med gamle arkivalier eller billeder? Måske har det interesse for lokalarkivet.

Vordingborg lokalarkiv modtager meget gerne arkivalier fra lokale foreninger, organisationer, forretninger, virksomheder (protokoller, regnskaber, vedtægter osv.) eller fra privatpersoner (erindringer, dagbøger, skudsmålsbøger, anbefalinger o.l.), og fotografier (s/h, farve eller digitale), kort og lignende.

Det lokale arkivmateriale er en vigtig kilde til vores historie.

Ønsker du at aflevere fotomateriale, er det imidlertid nødvendigt for vores registrering, at du samtidig afleverer en beskrivelse af hvad og hvem, det er, som findes på billederne samt om muligt et årstal. Der skal laves en beskrivelse for hvert foto eller for en gruppe af fotos med samme motiv. Så bliver det nemmere for os at foretage en registrering og materialet får større værdi for eftertiden, når vi får så mange oplysninger med som muligt.

Kontakt arkivet, så ser vi på det.

cropped-historical-archive_2_large.jpg