Nye arkivalier på arkivet

Vi har modtaget en del materiale fra DUI – Leg og Virke Vordingborg Afdeling – kig her.

Vi har fået 2 scrapbøger oget familiealbum fra Musiker Villy Mortensen og han tyrolerorkester. Der er mange spændene billeder  og avisudklip bl.a. Kirkeskovspavillonen i 1960’erne.
De kan ses her Arkiv.dk (åbner i nyt Vindue