Radio Valde – hele Sydsjællands Radio

Radio Valde, Københavnsvej 29 – 1988

Radio Valdes stiftende generalforsamling foregik d. 17. marts 1986 på Hotel Kong Valdemar, og radioen var en realitet fra d. 1. april 1986. Formålet var at drive radio i kommunerne på Sydsjælland, baseret på et bredt ideologisk grundlag. Man ville gerne bedrive en debatskabende og opsøgende journalistik.
Radioen blev ledet af et forretningsudvalg, der ansatte en radiochef og andre ledende medarbejdere – derudover var radioarbejdet baseret på frivillig arbejdskraft.

Initiativtagerne til Radio Valde var bl.a. Knud Christensen fra SID og Bent Ottesen fra Dansk El-Forbund. Tanken var, at radioen skulle være et modstykke til den skrevne presse (Vordingborg Dagblad).

På den stiftende generalforsamling blev følgende valgt:

Ekspeditionssekretær Preben Brinch, Masnedsund, formand.
Formand for AOF Alving Pedersen, kasserer.
SID-formand Knud Christensen, Dorte Madsen og Kjeld Østergaard Jensen, Langebæk, forretningsudvalgsmedlemmer. Derudover skulle der indgå 2 personer udpeget af byrådene i Vordingborg og Langebæk Kommuner – det blev:
Bent Ottesen og Preben Michelsen (Langebæk) og Helge Rasmussen og Klaus Farnov (Vordingborg).

Formand Preben Brinch gjorde et stort fodarbejde for at få gang i Radio Valde, bl.a. ved at opsøge potentielle medarbejdere og få dem uddannet til at drive radio, samt finde sponsorer, medlemmer og teknisk udstyr.

Den første chef for lokalradioen var Jan Jacobsen. Man havde 35 redaktionsgrupper og 140 frivillige, men til at begynde med kun 5 transportable båndoptagere! I begyndelsen var der 4½ lønnet medarbejder + chefen.

Radioens debut i æteren var d. 17.11.1986 kl. 6.00, men man havde tyvstartet aftenen i forvejen, hvor man havde bedt lytterne ringe ind og fortælle, hvor langt væk man kunne høre kanalen. Der kom opringninger fra Viemose, Sallerup og Lundby!
I begyndelsen var sendetiden på 50 timer om ugen – men man ønskede at udvide til 70 timer i december måned. Dagen startede med velkomst af musen Pepino.

Radio Valde begyndte i Medborgerhuset på 1. sal, hvor man den 1. december 1986 holdt åbent hus. Den dag tegnede 200 sig for medlemskab i Radio Valdes Lytterforening (stiftende generalforsamling 2. juni 1986). Man havde nu over 1.000 medlemmer.

Radioens antenne var placeret på vandtårnet på Hammerichsvej.

Et af radioens mindeværdige arrangementer var en marathon-udsendelse med 52½ timers uafbrudt Beatles-musik, arrangeret af 15 frivillige, for at se om man kunne komme i Guinness Rekordbog. Det foregik søndag d. 3 april 1988 med projektleder Bjarne Fehsted som initiativtager. Det var en hyldest til Beatles, der var grundlagt 30 år tidligere.

Radioen havde nu 11 fastansatte medarbejdere – men i 1989 var man nødt til at reducere medarbejderstaben.

Økonomien i radioen kom fra andelshavere, sponsorater, medlemskaber, kommunale tilskud og reklamekroner, men til sidst kunne det ikke løbe rundt på grund af de store udgifter til bl.a. KODA og Gramex.

Støttekredsen ”Radio-Valdes venner” stod bl.a. for radio-bingo.  Det foregik første gang d. 29. november 1986. Formand var først Svend Nielsen og senere Claus Hansen. En af gevinsterne var en tur med Ørslev Rejser, og det var samtidig Ørslev Rejsers debut i den branche.

I november 1988 udgav man for første gang ”Vald-avisen”, og den eksisterede stadig i 1993. Her blev skrevet om alt, hvad der vedrørte Radio Valde, både musikalsk og teknisk.

Radio Valde havde mange tilhængere og dækkede musikgenrer indenfor alle aldersgrupper.

Senere flyttede radioen til Københavnsvej 29 (1988/89) og siden videre til Rådhustorvet 1995/96, hvor man lukkede d. 8 feb. 2008.

Radio Valde deltager i Fagenes Fest.

Kilder: Arkivalier og Avisudklip samt private samtaler.