Lokalhistorisk Forening for Vordingborg

Foreningen blev stiftet i 1987, og havde dengang til huse i Foreningernes Hus på Kirketorvet.

Foreningens formål er jf. §2: Foreningen er en selvejende institution, hvis formål er at vække og nære interessen for egnens historie og støtte Lokalhistorisk Arkivs arbejde.

Bestyrelsen:

Formand: Brian Devantier
Kasserer: Jørgen Larsen
Sekretær: Ulrik Jensen
Bestyrelsesmedlem: Peder Lundgaard
Bestyrelsesmedlem og redaktør: Lars Lyngskov
Suppleant: Dorthe Wille-Jørgensen
Suppleant: Søren Andersen

Medlemskab 100 kr. årlig – pr. husstand

Foreningens adresse: Jørgen Roedsvej 8, 4760 Vordingborg
e-mail:

Har du lyst og interesse i at deltage i foreningsarbejdet, så kontakt formanden.
Har du en god historie eller artikel, som kan bruges i foreningens blad GULDGÅSEN, der udkommer 4 gange årligt til foreningens medlemmer, kan de sendes til formanden.

Foreningen samler i høj grad på gode historier!

ARRANGEMENTER:

Fredag den 15. september 2006 kl. 16.
Endnu et besøg på havnen på Masnedø, hvor Jan-Jaap Cramer og Natasja Hertz Christiansen viser rundt.

Torsdag d. 9. november 2023 kl. 19.00 i Kulturarkaden, Sydhavnsvej.
Urmager Søren Andersen fortæller bl.a. om sit virke som Kongelig Urmager