Lokalhistorisk Forening for Vordingborg

Foreningen blev stiftet i 1987, og havde dengang til huse i Foreningernes Hus på Kirketorvet.

Foreningens formål er jf. §2: Foreningen er en selvejende institution, hvis formål er at vække og nære interessen for egnens historie og støtte Lokalhistorisk Arkivs arbejde.

Bestyrelsen:

Formand: Brian Devantier
Kasserer: Jørgen Larsen
Sekretær: Ulrik Jensen
Bestyrelsesmedlem: Peder Lundgaard
Bestyrelsesmedlem og redaktør: Lars Lyngskov
Suppleant: Dorthe Wille-Jørgensen
Suppleant: Søren Andersen

Medlemskab 100 kr. årlig – pr. husstand

Foreningens adresse: Jørgen Roedsvej 8, 4760 Vordingborg
e-mail:

Har du lyst og interesse i at deltage i foreningsarbejdet, så kontakt formanden.
Har du en god historie eller artikel, som kan bruges i foreningens blad GULDGÅSEN, der udkommer 4 gange årligt til foreningens medlemmer, kan de sendes til formanden.

Foreningen samler i høj grad på gode historier!

ARRANGEMENTER:

Torsdag d. 18. April kl. 19.00
Der holdes foredrag i Kulturarkaden med chefredaktør Ejvin Bjørnkjær, der fortæller om løst og fast fra sit lange liv i dagspressen både her og hisset.
Kl. 20.15 afholdes der Generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningens sekretær i hænde senest d. 10 April 2024.