Lokalhistorisk Forening for Vordingborg

Foreningen blev stiftet i 1987, og havde dengang til huse i Foreningernes Hus på Kirketorvet.

Foreningens formål er jf. §2: Foreningen er en selvejende institution, hvis formål er at vække og nære interessen for egnens historie og støtte Lokalhistorisk Arkivs arbejde.

Bestyrelsen:
Brian Devantie – formand
Niels P. Christensen – kasserer
Jørgen Larsen
Peder Lundgård
Ulrik Jensen
Søren Andersen
Dorthe Wille-Jørgensen

Medlemskab 100 kr. årlig – pr. husstand

Foreningens adresse: Jørgen Roedsvej 8, 4760 Vordingborg
e-mail:

Har du lyst og interesse i at deltage i foreningsarbejdet, så kontakt formanden.
Har du en god historie eller artikel, som kan bruges i foreningens blad GULDGÅSEN, der udkommer 4 gange årligt til foreningens medlemmer, kan de sendes til formanden.

Foreningen samler i høj grad på gode historier!

ARRANGEMENTER:

Torsdag d. 9. marts 2023 kl. 19.00 i Kulturarkaden / Biblioteket på Sydhavnen
Foredrag: Byen Ved Borgen   med Michael Kræmmer, Forfatteren bag bogen “Byen ved Borgen”. Foredraget afvikles i samarbejde med biblioteket. Det kræver man bestiller og henter sin billet på Biblioteket.

Torsdag den 20 April 2023 kl. 19.00  I Kulturarkaden, Sydhavnen.
Kl 19.00 Foredrag med Jan Elmelund, Økoladen, Ørslev.
Kl. 20.15 Generalforsamling
Forslag der ønskes behandlet på genaralforsamlingen, skal sendes til foreningens sekretær senest 8 dage før.
Adresse: Jørgen Larsen, Mads Jensensvej 3, 4760 Vordinbgorg
Mailadresse: .