Erhverv – Fabrikker i Vordingborg

Andelssvineslagteriet i Masnedsund
Imprægneringsanstalten
Hoppensachs Æskefabrik
Kanold Flødekaramelfabrik
Knudsens Garveri
Ostefabrikken Buko
Panther Plast
Teglværker
Vordingborg Dampvaskeri, Valdemarsgsde 2
Vordingborg Mineralvandsfabrik
Vordingborg Mølle – v. Emanuel Gedde
Vordingborg Mølle
Vordingborg Teglværk