Erhverv – Fabrikker i Vordingborg

Andelssvineslagteriet i Masnedsund
Imprægneringsanstalten
Hoppensachs Æskefabrik
Kanold Flødekaramelfabrik
Knudsens Garveri
Ostefabrikken Buko
Panther Plast
Rosenfeldt Møllegård, Krondrevet
Teglværker
Vordingborg Brændselskompagni A/S – VBK
Vordingborg Dampvaskeri, Valdemarsgade 2
Vordingborg Mineralvandsfabrik
Vordingborg Mølle – v. Emanuel Gedde
Vordingborg Mølle
Vordingborg Teglværk