Hvad har vi?

Fra vores magasin – her opbevares nogle af de store kort

Bygningstegninger – hovedsagelig fra Vordingborg.
Kort fra 1787 for Vordingborg, Kastrup, Udby og Ørslev sogne.
Arkivalier i form af skudsmålsbøger, soldaterbøger, ejendomspapirer, private papirer, personlige beretninger, medlemslister fra foreninger, regnskaber fra foreninger, foreningsblade, vedtægter fra foreninger, slægtsforskningsmateriale og avisudklip.

Vejvisere og telefonbøger
Opslagsværker
Lokalhistoriske bøger
Slægtsbøger
Præstø Amts Årbøger
Købstædernes Almindelige Brandforsikring fra 1935-1996
Avisudklip
Aviser på mikrofilm
Film

Tegninger fra:

Arkitekt Jørgen Green og Thomas Nielsen,
Landinspektør Olivarius Hansen,
Arkitektfirmaet H.C. Friis-Jensen og Aage Madsen
Buko, Andelssvineslagteriet og mange flere.