Erhverv – Servicefag

Her vil vi lægge sider ind med serviceerhverv, f.eks affaldshåndtering, rengøringserhverv, forskelige behandlingsfag m.fl.

Natmænd og rakkere omkring 1725
Hans Henrichsen, Natmand – ca. 1745 – 17977
Kochs Badeetablissement, Masnedsund
Masnedø Færgehavn
Vordingborg Brandvæsen