Arkivets Historie

Volmer Hansen med album fra Borgervagten 1977

Officielt er arkivet oprettet 1. januar 1968.

Initiativtagerne var overbibliotekar Carl Gotfred Elberling og forhenværende overpostbud Volmer Alexander Hansen.

Ideen var opstået allerede i 1965, og d. 20.05.1965 blev det vedtaget at overlade den gamle fyrkælder under biblioteket Algade 89 til formålet.

Algade 89 – opført omkring 1881. Bibliotekete ligger inde i gården
Billedet er fra 1930’rrne

Den første spæde start til fotosamlingen fandt sted allerede midt i 1950’erne, hvor lokale borgere afleverede fotografier til biblioteket. Det lykkedes Volmer Hansen at få fat i et brandsikkert skab, da en af byens banker skulle flytte til nye lokaler.

I 1970 fik man ved kommunesammenlægningen Kastrup, Udby og Ørslev med. I Ørslev var det bl.a. Robert Harvest, der var aktiv og sørgede for, at der kom materialer derfra.
I 1987 blev Lokalhistorisk Forenings Arkiv oprettet. Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening udgjordes af Bodil Madsen, Flemming Madsen Poulsen og Robert Harvest,der bl.a. sørgede for at flytte slagteriets arkiv.

Det tidligere Turistkontor der blev vores arkiv i 1992

I februar 1988 indgik man samarbejde med kommunens arkiv, og i 1992 flyttede man ind på Glambæksvej 3.

I 2006 flyttede biblioteket, arkivet og musikskolen ned i Kulturarkaden på Sydhavnen 6. Og ca. 1 år efter besluttede man at have en uddannet arkivar.

Kilder: En afhandling om arkivets historie, udarbejdet af Anne Marie Lind Christensen og Thomas Falck Frederiksen. En afhandling fra Danmarks Biblioteksskole 1982.