Græsbjerg, Ørslev-Vordingborg

Kort over Græsbjerg 1860.
Kilde: Geodatastyrelsen

Høj/bjerg – ofte henvises til gravhøj eller bakke.
I 1610 nævnt som Gresbierg. Græs+bakke dvs. ”Byen på Græsbakken”.
I 1692 var der 9 gårde 16,5 tdr. hartkorn

Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

En del af Græsbjerg hører til Ørslev Sogn og den anden del til Vordingborg Landsogn.

 

Den del af Græsbjergvej, der ligger nord for Græsbjergsvej, hører til Ørslev sogn (4 gårde), og den del der ligger syd for, hører til Vordingborg Landsogn (5 gårde).
I 1739 var der kun 1 karl på en af gårdene i Vordingborg Landsogn og ligeså i Ørslev. Dette betød, at fæstebønderne selv måtte udføre hoveri.
Ved salget af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 kom Græsbjerg til at høre under Iselinge Gods.
Udskiftningen i Græsbjerg i 1805 blev forestået af Landmåler Adam Levin Grønvold.
Læs mere om Græsbjerg på arkivet i “Spredte Træk af Græsbjergs historie”, skrevet af Bodil Madsen.