Hulemose møllerne

Hulemose Vandmølle – postkort 1904

I 1839 var der 4 værker:
Ved vejen: Papir og oliemølle i 2 etager. Drives af et overfaldshul på 8 alen i diameter.
Mellemste mølle er en paprimølle forsynet med nødvendigt slibeindretning. Den er også i to etager. Drives af et overfaldshjul på 7 alen i diameter.
Nederste Mølle med et grubeværk og en hollænder til kludesamlig.
Oliemøllen maler olie af raps og hørfrø

Kilde: F. Vestergård og  Holger Munks arkivalier

Hulemose Mølle i Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Vandmølle ved Møllebækken fra Kulsøen
Fæstemølle, først under Vordingborg Slots Gods, 1670-1701 livgeding for prins Jørgen, 1701-1774 under Vordingborg Ryttergods, derefter ejendomsmølle
Ejerliste:
-1513-  Mortin Nielss
-1610-  Oluf
-1620-  Niels
-1638-1640-  Niels Hansen
1658-1668  Jens Nielsen Anne Jensdatter
-1670-1713  Christen Sørensen Anne Jensdatter
1713-1714  Christen Sørensen enkemand
1714-1718  Ernst Ditlef Gærber Catrina
1714-1719  Eyler Nielsen
1719-1764  Johan Henrich Cronberg (A3) Inger Margrethe Johansdatter Kraft (A3X)
1764-1774  Johan Christian Kraft Cronberg(A3.3) ungkarl
1774-1789  Jacob Wimmer Sophie Amalie Corneliusdatter
1791-1799  Johan Peter Schade Cathrine Wimmer
1800-1805  Friederich Johan Holm Cathrine Wimmer

Kilde: http://www.cronberg-ipsen.dk