Kastrup, Vordingborg

Kastrup sogn 1896.
Kilde: Geodatastyrelsen

Blev i 1231 nævnt som Kaarlstorp.
Karl + Torp dvs. ”Karls udflytterbebyggelse”
Torp (rup, drup, trup) var en udflytterbebyggelse
I 1682 var der 11 gårde og 64.2 tdr. hartkorn.
Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.