Vintersbølle, Vordingborg Landsogn

Kortet er fra ca. 1890’erne. Målene er i alen. man ser bl.a. linjeføringen på Kalvehavebanen.

I 1513 benævnt som Wintersbøllæ. Winhter er et mandsnavn + bølle. Dvs ”Winters udflyttergårde.) ”Bøller” er unge navne (efter 1050?) med betydningen ”enkeltgårde eller udflyttersted”.) 1682 var der 4 gårde og 8,5 tdr hartkorn. Selvom der er 4 ”gårde” har ejerlavet det mindste hartkorn blandt samtlige byer i Sydsjælland.

Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

 

Beværterhuset
Børnesanatoriet,VIntersbølle
Møllerne i Vintersbølle og Nyråd
Vintersbølle Blegeri og Linnedfabrik
Vintersbølle Skole
Vintersbølle Skov
Vandmesterboligen, Vintersbølle Skovvej 30

Alle de skraverede felter markerer fortidsminderne i skoven