Gamle erhverv

På denne side vil vi samle nogle beskrivelser af gamle erhverv:
Garvere der før i tiden også havde titlen feldbereder
Rebslageri og  Reberbanen
Rokkedrejer