Midlet mod spansk Syge fundet?

Vordingborg Avis 02.02.1920.
Vi har fundet denne artikel fra 1920 og har efter bedste evne ovesat teksten i kolonnen til højre.

Tysk Professor opdager, at
Syredampe helbreder for spansk
Syge og hindrer dens
Udbredelse.
Opdagelse vækker den største
Sensation i den europæiske
Lægeverden.Gennem langvarige Undersøgelser
blandt Arbejderne i Fabrikker, hvor
Luften har været fyldt med Syre-
dampe, har Professor Kapff i
Aachen konstateret, at Opholdet i
sådanne Fabrikker ikke alene, ikke
er skadelig, men oven i Købet
sundhedsbefordrende og af helbred-
ende Virkning.
Siden 1913 har Saltsyrekuren
været indført ved en hel Række
Sanatorier og Hospitaler, såvel
som hos private Læger i Tyskland
og Østrig, og overalt har man
gjort den samme Erfaring, at
Kuren har haft næsten miraku-
løs Virkning.
Under den sidste ”Spanske-Syge”
Epidemi gjorde Professor Kapff –
og mange andre Læger – også
den Erfaring, at en sådan
Syrekur helbredte for spansk
Syge
og var i stand til at bevare mod
smitte. I to Hospitaler, hvor
man det ene Sted anvendte Kuren
og det andet Sted ikke, viste dette
sig så tydeligt som vel muligt,
idet der ikke var en eneste Spansk-
Syge-Patient det første Sted, men
det sidste ligesom alle andre Ho-
spitaler var overfyldt af dem.
Saltsyrekuren kan også anven-
des mod Kreatursygdomme.Mund- og Klovesyge, Suive
og fl. a. Sygdomme
helbredes ved den, og ansete Dyr-
læger i Tyskland og Østrig har
sendt Professoren en Mængde
Beretninger om sådanne Tilfælde,
og det går som en rød Tråd
igennem dem alle, at Kuren al-
drig slår fejl og virker i Løbet
af forbavsende kort Tid.