Vejret i Vordingborg 1955-1978.

Vi har netop oplevet stormen Malik, som også har sat sine spor i vores område.

Det er ikke første gang, der har været store vejrmæssige udfordringer her, og vi har fundet nogle eksempler frem fra perioden 1955-1978.

Omkring 1955 blæste taget af Børnesanatoriet i Vintersbølle.

Vintersbølle Børnesanatorie ca. 1955.

I oktober 1967 gik det ud over Rosenfeldt Møllegårds magasin, som lå på Næstvedvej. Magasinet lå på strækningen, hvor nu vejene Krondrevet og Stokkedrevet er kommet til siden hen.

Heldigvis har vi ikke haft sne under stormen i år, – men det havde man i februar 1956, hvor der skete en togafsporing lige syd for Vordingborg Station.

Togafsporing på grund af sne d. 1. februar 1956.

Og hvem husker ikke “Vinterkrigen” 1978, – hvor vi havde meget sne i Julen og igen i februar måned. Her er et tog, der er kørt fast.

Strækningen Vordingborg – København 1978.

 

Familien Otterstrøms indkørsel på Drosselvej.

Netop “Vinterkrigen” 1977-1978 vil vi på arkivet meget gerne have flere billeder og beretninger om.