Den tre-armede Lysstander på Slotstorvet.

Lysstanderen stod på Slotstorvet dér, hvor Algade og Færgegårdsvej løber sammen.

Den fik navnet ”Lux Caprani”, og blev måske opsat omtrent samtidig med at Kæmner Valdemar Caprani kom til Vordingborg i 1904.
Lux er latin og betyder lys, – og det kan være Caprani, der har sørget for det, men det er rent gætteri.

Det tidligste billede, vi har kunnet finde, er fra 1913, da militæret kommer til Vordingborg.

En Bataljon ankommer til Vordingborg i 1913.
Bemærk lysstanderen, den er ca. 5 – 6 meter høj.

Lampen brugte gas, – det er vågeblus, der sidder i de små lampetter, og man ser ingen kabler.

I Næstved Tidende er der den 18. maj 1934 skrevet en længere debat om, hvorvidt lampen skulle fjernes, – i avisen står bl.a.:
“Slotstorvet skal Renoveres og asfalteres, – “LUX Caprani” skal afløses af et Trafikfyr. 
    Forslaget blev vedtaget med vemod. Den kaldes “Hønsepinden” af Feldthausen.”

Billedet er fra ca. 1920

Gasværket blev oprettet i 1866, – og elværket i 1911, hvor Valdemar Caprani var med i Elektricitetsudvalget.

Det er ikke lykkedes os at finde dokumentation i form af billeder fra før 1913 og efter 1934, hvor den nævnes i avisartiklen, og vi ved ikke, hvornår den blev fjernet. Den ses ikke på billederne fra 2 Verdenskrig.

Kilder: Realregistre, Bogen om de kommunale værker, billeder og artikler i arkivet.