5. Regiments Musikkorps

1 1913 kom 5. regiment til Vordingborg fra Nyborg.
Man ansatte Tage Chr. Juul Christoffersen som musikdirigent.
I 1932 blev det nedlagt og oprettet igen i 1941 i Næstved.

Første march gennem byen efter korpsets genoprettelse i 1941.
Her er de ud for Vordingborg Trælasthandel (Algade 34)