Befrielsen

Den 4. maj om aftenen kom omsider budskabet om tyskernes overgivelse. Hurtigt samledes folk på gaden i Vordingborg, svingende med dannebrogsflag.

Deltagernes Antal [voksede] til en stor Forsamling. Ved Vordingborg Politistation blev der gjort Holdt, og her blev der udbragt Leve for Konge og Fædreland og sunget danske Sange. Derefter vandrede Forsamlingen til Slotsruinen ved Gaasetaarnet, hvor der atter blev sunget Fædrelandssange og atter udbragt Leve for Konge og Fædreland. Folk vandrede gentagne Gange syngende og hurraraabende gennem Ahlgade. Glæde og Begejstring lyste over alle Ansigter, og man lykønskede og trykkede hinanden i Hænderne.” Fra Vordingborg Dagblad, 5. maj 1945.

Herunder ses et lille udpluk af lokalarkivets billeder fra dagene omkring befrielsen.

Begejstrede Vordingborgensere på Slotstorvet efter befrielsen den 5. maj 1945.
Folk fejrer friheden.

Lastbil med frihedskæmpere på vej gennem Algade (ud for apoteket) mellem jublende Vordingborgensere.

Folk fejrer friheden.

Der blev organiseret køretøjer til modstandsbevægelse, og borgerne kunne bl.a. se lastbiler med modstandsfolk her på vej gennem Algade. (Ud for trikotageforretningen og Kontantforretningen).

Styrker fra Vordingborg og Nordfalster mødes under midterbuen. d. 8. maj
Modstandfolk ved Storstrømsbroen
Flaget hejses den 5. maj 1945 på Masnedø Fort. Det var fortmester Schmidt, som d. 9 april 1940 måtte overgive fortet til de tyske faldskærmstropper – under protest. Efter kapitulationen i maj 45 brugte modstandsbevægelsen fortet som opsamlingssted for de slagne tyskeres våben, og andet krigsmateriel, men i august 1945 kunne Kystdefensionen atter overtage fortet. Her er det bevægede øjeblik, da splitflaget hejses over et frit land
Fabrikant Fischers varebil som modstandsbevægelsen lånte til illegale (våben)transporter.
Engelske soldater bag Hotel “Borggården”, Algade 101 – fotograferet sammen med hotellets direktør Carl Nielsen.