Borgervagten

Den 19. september 1944 blev det danske politi ved en stor aktion interneret af besættelsesmagten. I Vordingborg var man dog blevet advaret, og politiet kunne derfor nå dels at bringe vigtige papirer, våben m.m. væk og dels gå under jorden.

Efterfølgende dannedes som det eneste sted i Danmark en frivillig, ulønnet borgervagt, som fungerede indtil Befrielsen.

Tre mand på vagt foran rådhuset på Slotstorvet.

Initiativtagerne var fabrikant Holger Petersen som sammen med borgmester Lohff Rasmussen samlede en gruppe kendte borgere omkring sig, som derefter rekruterede folk, som de mente ville egne sig til at indgå i borgervagten.

Opgaverne var “dels ved patruljering under mørklægning og dels ved udrykning ved sin blotte tilstedeværelse at påvirke befolkningen til opretholdelse af ro og orden og ved indgriben f.eks. over for fulde folk m.m. direkte at gøre en indsats til støtte for befolkningens ønske om at opretholdelse af ro og orden og efterfølgelse af gældende love og forordninger. Endvidere at have opmærksomheden henvendt på færdselssager, lukning, bl.a. af restaurationer, gadeuorden, sortbørs og priskontrol o. l.”

Armbind fra borgervagten. Museum Sydøstdanmarks samling.

Hver patrulje havde sit eget distrikt, således at alle gader blev afpatruljeret. Der var 12 vagthold plus 1 i Nyråd samt et reservehold. På hvert hold var der 25-30 personer. Alle medlemmer af vagten var udstyret med armbind, fløjte, lommelygte og stav.

På rådhuset på Slotstorvet blev der indrettet et vagtkontor, som var bemandet døgnet rundt.

 

Ødelæggelser i en stue på Rosenfeldt.

Borgervagten blev opløst d. 9. maj 1945, men en sidste aktion blev det til. Tyske soldater var trængt ind på godset Rosenfeldt, hvor der blev hærget og ødelagt, men folk fra borgervagten blev tilkaldt, og det lykkedes at få tyskerne ud.

 

 

 

 

På lokalarkivet findes en række billeder af borgervagten f.eks.:

Borgervagten i Nyråd

Hold 3

Hold 6

Hold 9

Alle foran rådhuset på Slotstorvet

Borgervagten samlet på Ruinterrænet

Borgervagten eftersøger tyvekoster ved Florke Trinbræt.