Modstandsbevægelsen

Der var 26 modstandsgrupper i Vordingborg, hver med 6 personer.
Det kan man læse meget mere om i Allan Huglstads Bog, “Mange skurke, få helte … og alle de andre”, udgivet 2011.
Man kan finde navne på modstandsfolk fra Vordingborg i Frihedsmuseets Modstandsdatabasen ved at vælge: Region 5 og Vordingborg distrikt.

Herunder ser du et udvalg af lokalarkivets billeder af de lokale frihedskæmpere:

Frihedskæmpere ved det gamle museum.
Forsikringsinspektør Knud Nyholm Thomsens deling.
Medlemmer af modstandsbevægelsen i Vordingborg.
Modstandsfolk fra overofficiant Svend F. Knudsens deling.
Medlemmer af modstandsbevægelsen.
Porten til Algade 70 (telefoncentralen).
Vi har navnene på personerne i arkivet.
Politiledere. Medlemmer af modstandsbevægelsen
fra venstre:
Overbetjent P.H. Larsen (OB), delingsfører modtageafdelingen
Politifuldmægtig Vald. Møller Hansen, leder af politiet
Kriminalbetjent Agner Petersen, delingsfører efterforskning
Frihedskæmpere i aktion.
Måske ved Rosenfeldt 01.05.1945.
Knælende: grosserer Otto Lund og bagerst seminarieelev Knud Münster
Patrulje fra modstandsbevægelsen på Goldschmidtsvej.
I baggrunden Algade 57 med tyskerbulen Lille Lorry.
Til højre ses Guldsmed Thorbjørns forretning.

Modstandsgrupperne havde ingen navne, men var oprettet som delinger.
Delingsførerne var:
Kristian Marius Nielsen
Svend Erik Knudsen
Halfdan Strange Sejr Lorenzen
Viggo Herluf Jensen Mostrup
Kaj Frøling Nielsen
Aage Holscher
K. Nyholm THomsen
Svend Erik Henriksen
P. H. Larsen
Peter Romanius Engsharth
Lærer Thorup
Overbetjent Larsen