Storstrømsbroen 1940-1945

Storstrømsbroen under Besættelsen

Straks ved besættelsen d. 9. april satte tyskerne sig på Storstrømsbroen og sørgede for at bemande den tungt resten af krigen.  I 1940 blev der bygget fem kanontårne – to i broens nordlige ende og tre i den sydlige, og i 1943 blev der suppleret med et 10 m. højt tårn mod nord ved restaurant Storstrømmen. Fra platformene kunne broen forsvares og allierede flyvere beskydes .

Lokalarkivet har en fotoserie optaget den 13. juni 1945, som viser den såkaldte “Storkerede”, som var placeret i broens midterbue (v 300). Den bestod af et opholdsrum med en kanonplatform ovenpå. Også i de to andre buer blev der opsat kanonplatforme.

Den 8. maj 1945 blev broen overgivet til modstandsbevægelsen, og fra den lejlighed har lokalarkivet ligeledes en billedserie (v 218).

Storkereden

Storkereden set nedefra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk luftværnsskytte på Storstrømsbroen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk vagtpost ved skilt, der fortæller at det er forbudt at stansde eller stå stille på broen.
Mange af de tyske soldater var gamle drenge.. ca. 1944

 

 

 

 

 

Modstandsbevægelsens styrker fra Vordingborg og Nordfalster mødes midt på broen i forbindelse med overgivelsen d. 8. maj 1945.