Gade- og stednavne

I Emanuel Gedde Christiansens notater her vi fundet:

15.01.1903
I Byrådsmødet blev det vedtaget at Orevej fra Færgegårdsvej til Jernbanesporene skal hedde Volmersgade. Køhlervej eller Neblegade skal hedde Axelgade og Nygade i Vordingborg fra Badstuegade til knækket skal hedde Valdemarsgade og stykket til stationen skal hedde Jernbanegade.

16.02.1903
Orevej fra Færgegårdvej til Jernbaneskinnerne hedder nu Volmersgade. Og Køhlervej eller Neblevej hedder nu Axelgade.

20.09.1936:
Byrådet vedtog at i forbindelse med Chr. Winthersvejs udmunding i Algade og Boulevarden i Algade, da at asfaltere gaderne på det nyudførte.

6.10.1939
Togfører C. Jensen anlægger en vej fra Orevej til sin ejendom ved stranden og får af byrådet tilladelse til af kalde den Nyvej

23.02.1946
Navnet Masnedsund Havn skal ikke bruges mere. Der er fra ministeriet bestemt Vordingborg Sydhavn og Vordingborg Nordhavn.

27.03.1953
Ben-brækkervej får officielt navn til Kløvermarksvej og husene nummereres.

27.01.1957
Ny lysner det.
Efter at parcellist Johannes Poulsen, Ore har købt hus på Nyvej fraflytter han ejendommen på Garvervej, som han for nogen tid siden solgte til Vordingborg Kommune (Matr. nr. 108 a).
Der skal derefter i dennes ejendom indrettes 2 lejligheder, der stilles til rådighed for to af de familier, der nu bor i den husvilde-bolig ved Skolebakken, der skal rives ned, som følge af Marienberg skoles udvidelse, den tredje familie er der også skaffet plads til, så nu kan de komme videre.

18.10.1962
Torvestræde blev kaldt Rakkerstræde


Andre kilder
Juli 1936:
På kortet ser man tydeligt Skovbakkevej. Vejen hedder i dag Solbakkevej .

Kort fra 1936 – med Skovbakkevej. Kilde: Geodatastyrelsen

Lindvej skifter navn til Skovvej – mellem 1911 og 1916 og husnumrene starte i den modsatte ende af gaden.
Badevej og Sundvej – bytter navne omk. 1959