Hjælp os med at dokumentere livet i Vordingborg under Corona-krisen!

Hele verden er i øjeblikket under stort pres pga. Corona-epidemien, og overalt er der blevet taget strenge forholdsregler for at undgå smitte. Det er også sket i Danmark, og det har berørt os alle og vores dagligliv. Arkiverne har en vigtig rolle i forhold til at dokumentere denne helt specielle periode for eftertiden, og Vordingborg lokalhistoriske Arkiv appellerer derfor til, at borgerne vil hjælpe os med at indsamle dokumentation fra Vordingborg-området. Det kan være i form af fotos, videoer, øjenvidneskildringer eller dagbøger. Af hensyn til smittefaren kan ikke-digitalt materiale først afleveres, når smitterisikoen er overstået.

Arkivar Berit Christensen kan kontaktes på

SLA-oplæg