Kastrup Kirke

B1777

Kastrup Kirke 1969

Kastrup Kirke har i den katolske tid været viet til de søfarendes helt Sct. Clemens. Det er en romansk kampstenkirke bygget i Munkesten. Prædikestolen med Henrik Lykkes og hustru Karen Banners våben er ar ca. 1595. der er et epitaf med sølvkrans hvorpå er skrevet: Fra kvinder i Vordingborg til minde om Generalinde Oxholm 1882. På våbenhusets dør et malmbeslag fra 13. århundrede med et løvehoved med ring i munden. Kirken er hvidmalet og opført omkring år 1100. Kirken var selvejende.

Kilde: Trap Danmark 4. udgave bind 3 udgivet 1921 og Wikipedia

Dørhåndtaget