Knudshoved Odde

Knudshoved Odde er en landtange, der strækker sig ud i Smålandsfarvandet, og som er ca. 15 km lang.
Den deles ved Draget, den yderste spids, som hovedsageligt er overdrev,  hedder Knudshoved, og den inderste Knudshoved Odde, hvor også Knudskov ligger. Det er naturbeskyttelsesområde, og størstedelen af odden blev fredet i 1952.

Knudsskovgård,  Knudsskovvej 76, var en gammel jagtgård, der ejedes af Rosenfeldt Gods. I dag er kun stuehuset tilbage. Knudsskovgård er opført i 1868.

Trehøje ca. 1990

Trehøje, eller Trehøjegård, ligger vest for Oreby Skov, og er oprindelig en udflyttergård fra Knudsby.

Hovedbygningen på Oregård set fra gårdspladsen, ca. 1890

 

 

 

 

Oregård er en avlsgår under Rosenfeldt og ligger øst for Oreby Skov.

 

 

 

 

 

Hans Peter med sit studeforspand

Helt frem til slutningen af 1930’erne kunne man på Knudshoved Odde møde et sortbroget studespand, som blev kørt af Hans Peter Olsen – kendt som “Stude Hans Peter”. Studene blev brugt til skovarbejde, hvor de bl.a. trak tungt brænde ud af skoven. Studespandet var Sjællands allersidste!

1927, Knudshoved, Vordingborg, 0:24 min., Stum
En bonde fra Knudshoved ved Vordingborg viser sit studeforspand frem. Studene er beslået med studesko. Optagelsen er lavet af museumsinspektør Kai Uldall (1890-1988), som meget tidligt arbejdede med filmmediet som kulturhistorisk dokumentation.

Se filmen  som findes i arkivet og på Statens filmcentral.

I Guldgåsen findes bl.a. denne beretning:
Den gådefulde hovedskov – Af Søren Tafdrup – Artikel i Guldgåsen nr. 3, 2015.

Ruth Vængstoft skriver i Historisk Samfund for Præstø Amts årbog 1992 på side 5, om Knudshoved Odde 1500-1950.