Luftfyret i Stuby.

I 1930’erne blev der til natflyvning på ruten København-Hannover bygget syv luftfyr i Danmark. Luftfyrene var placeret på 20 meter høje gittermaster, der var malet røde og hvide. De stod på en ret linje med det første på Amagers sydvestlige hjørne, derefter Jernen på nordkysten af Stevns lidt vest for Køge Sønakke, Bonderød vest for Fakse, Sjolte nord for Præstø, Stuby vest for Vordingborg, Vigsnæs på Lollands nordøstlige hjørne og endelig Rødby Havn.

Fyret i Stuby kom i drift d. 1. august 1933, og blev slukket d. 30. september samme år; der var kun natflyvning i sommerhalvåret. Fra 1936 blev der fløjet hele året indtil d. 5. september 1939. Luftfyrene var slukket under 2. Verdenskrig og blev først tændt igen i sommeren 1946, men blev sat ud af drift d. 1. april 1949, fordi mere moderne navigationsudstyr gjorde dem overflødige.
Luftfyrene på Amager og ved Rødby Havn blev revet ned i 1975-76, men hvor længe stod luftfyret i Stuby?

To gange grundstødte et skib på Knudskov Rev, fordi man forvekslede luftfyret med fyret ved Ore, – det var m/s Rentala af Århus, der d. 21. december 1947 var på vej fra Kolding til København med en ladning brunkul, og d. 17. juli 1948 var det m/s Glittertind af Åbo på vej fra Nyborg til Gdynia.

Efter 1949 blev luftfyret brugt til luftmeldepost af flyvehjemmeværnet, men hvor længe?

Flygfyrar DK06 Stuby, Vordingborg.
Målebordsblade 1928-1945, Kort- & Matrikelstyrelsen

Lokalarkivet i Vordingborg vil meget gerne have oplysninger om disse luftmeldeposter. Og meget gerne BILLEDER, – vi har desværre ikke et eneste.
Endelig vil vi meget gerne vide, hvornår luftfyret i Stuby blev revet ned.

Se også http://www.justus2.se/flyg/flygfyrar/fyrDK06/fyrDK06.htm

Billede: Danmark set fra Luften 1951 – her kan man til højre i billedet se luftfyret –
og Guldgåsen 2009/3
Alle links åbner på ny fane.

Kilder: Blade og arkivalier i arkivet samt “Danmark set fra Luften”.