Næs Skole

B738

Næs Skole ca. 1900-1920

Skolen er opført i 1860.
Denne skolebygning havde oprindelig hovedindgang fra Orebyvej og var skole for de ‘større børn’. Billedet er taget fra det nuværende Orebyvej 2, som ligeledes var skole men for ‘de små elever’ og bolig for lærer.