Gård- og matrikeloversigt

Bakkebøllestenen – set fra vest

Oversigt over gårdenes numre, navne og matrikelnumre samt links til billeder.

Gård nr. Navn Matr. nr.
1 Fuglegård 7
2 Bødkergård / Bakkegård 6
2 Gård 3 8
4 Stagegård 5
5 Tøjtegård / Klintenæs 9
6 Askemosegård 10
7 Toftegård
Ottegård
Dalgård
11
11 c
20
8 Kjølhom / Engelbrechtsminde 17
9 Stagegård / Rosnæs
Bakkebølle Højskole
12
12
10 Kildegård
Hulgård
3
27
11 Rønholm 16
12 Pilegård / Holberggård 13
13 Diersdal 2
14 Tingslettegård / Højgård 4
15 Joensholm 14
16 Stærsgård / Horsholm

Matrikelkortet nedenfor er et håndtegnet matrikelkort efter udflytningen af gårdene i Bakkebølle i 1795.
Holdt op mod det officielle matrikelkort for Bakkebølle, Vordingborg jorder fra 1815, ses der nogle få forskelle.
Hvor der står to numre adskilt med / er nummeret efter skråstregen matrikelnummeret på kortet fra 1815.

Det officielle kort fra 1815 kan ses på adressen: Historiske kort på nettet

Gårdene i Bakkebølle år 1795