Hjalet, Bakkebølle Strand

Eiler H. Hagerup, som var forlagsboghandler i København, købte i 1893 ejendommen “Strandhytten” ved Bakkebølle Strand og brugte den som sommerresidens i mange år.
I takt med familieforøgelser blev huset for lille, – og man byggede til. Da annekset var færdigt omkring 1905, rev man den gamle strandhytte ned og byggede den nuværende hovedbygning, der blev taget i brug i  1910.

Luftfoto af Sylvest Jensen

Omkring 1920 oprettede Verner Hagerup, som var Eiler Hagerups yngste søn, Fredsskovens Hønseri, hvor der blev drevet  hønseri og dyrket forskellige afgrøder.
Eiler Hagerup døde i 1928, og forlaget blev overtaget af den ældste søn.
“Strandhytten” blev solgt til cand. jur. F. J. Willemoes i København. Omkring 1928 blev navnet ændret fra “Strandhytten” til “Hjalet”. Det fortælles, at det var ingeniør Holm på “Ørnehøj”, der fik ideen til navneskiftet, hvor 7 medlemmer hver medbragte et støbt bogstav – og den yngste Bent Holm punktummet! Hjalet betyder hønsepind!
Willemoes måtte i 1930 sælge “Hjalet” til Martin Hansen, restauratør på Landbocafeen, væsentligt billigere end han havde købt det. Martin Hansen fik beværterbevilling i 1930, og åbnede restaurant og pension på “Hjalet” d. 6. marts 1931. Året efter reklameredes der med, at der var åbent hele året som hotel. Der anløb nu også skibe til bådebroen, og mere end 1.000 personer deltog i en Sankt Hansfest. I 1936 solgte Martin Hansen ejendommen til præsten Knud Lange, der ændrer navnet til “Klanshave”, da han ikke kunne lide navnet.
I 1944 solgte Knud Lange ejendommen til Edith og Laurits Andersen. Den kom igen til at hedde “Hjalet”, og blev igen drevet som pensionat. Efter 2. Verdenskrigs ophør var der pensionat i sommertiden, og sideløbede drev man et landbrug på 10 tdr. land med køer,
grise, heste og – selvfølgelig – høns. Indtil midten af 1950’erne gik det fint, men så begyndte søgningen at dale, og i 1959 blev ejendommen  solgt til skibsreder Bent Waagensen. Han oprettede en lille havn i forbindelse med ejendommen, men det blev ingen succes, da den ofte sandede til.
I 1971 blev “Hjalet” solgt til arkitekt og restauratør  Anders Dyrup i København.  Denne lejede ejendommen ud, og den blev brugt til kursusvirksomhed.
Ejendommen blev i 1977 købt af Niels Yde, og da den var  meget forfalden på det tidspunkt, fik han den for en slik. Ejendommen blev nu sat i stand og solgt i 1985 til firmaet Hartvig Jensen (senere Hardi International A/S).
Et konsortium af banker købte stedet i 2005 og oprettede “Hjalet A/S” med henblik på at igen at drive kursusvirksomhed.

Kilde: Historisk Samfund for Præstø Amt, årbog 2010 side 29. Artikel af fhv. overbibliotekar Carsten Koch.  Billeder og arkivalier i arkivet.

Ved årsskiftet 2013-14 blev den købt af parret, Inge Johanne Asmussen og Per Boe Madsen samt vennen, Mogens Kristoffersen, og den smukke kursus-, konference og selskabsejendom hedder i dag Johanneberg.

Adresse: Hjaletvej 51.