Vandmesterboligen, Vintersbølle Skovvej 30

Vandmesterboligen også kaldet Målet.

Adresse: Vintersbølle Skovvej 30.
Matr. nr. 7e, Nyråd, Vordingborg Jorder iflg. Matr. Kort

I udkanten af skoven ved Vintersbølle Skovvej ligger en hvid villa. Den kaldes i daglig tale for Målet. Her blev Oringe Vandværk bygget i 1868, da ejeren af Hulemosegården indgik en aftale om dagligt at levere 500 tdr. overfladevand fra Hulemosesøen til Sindssygeanstalten Oringe. Vandet blev renset i nogle filtre i jorden og ført gennem en jernvandledning til Oringe. Under græsplænen lå en stor vandtank med filtre. Den nedlagte og tørpumpede tank blev under krigen benyttet som våbendepot for frihedsbevægelsen.

Ejendommen var bolig for vandmesteren, først og fremmest Christen Ravn.

Gavlen af ejendommen ca. 1941.

Facaden på ejendommen ca. 1941.

I en Højesteretssag fra 1944 fremgår det:

I Året 1869 erhvervede Sindssygehospitalet ved Vordingborg ret til at anlægge et Vandværk ved Hulemosesø og anlagde derfra en 4—5 km lang Ledningsforbindelse til Hospitalet, ligesom Hospitalet i søens nærhed opførte et pumpehus m. v. samt et beboelseshus for vandmesteren. I 1928 sluttede Hospitalet overenskomst med Vordingborg Kommune om levering af vand fra Kommunens Vandværk, og vandværket ved Hulemosesø ophørte sin virksomhed, men bevaredes indtil videre som reserve. Den undermaskinmester ved Hospitalet, der havde fungeret som vandmester og havde haft vandmesterboligen som tjenestebolig, vedblev at bebo denne på uforandrede vilkår indtil sin afsked i 1931.

I 1932 er det bolig for Plejer Edmund Emil Jørgensen efter vilkårene for tjenesteboliger, men i 1941 var pumpehuset forfaldent og ledningsnettet i så dårlig stand, at det ville blive for dyrt at reparere på det. Hospitalet besluttede at nedrive pumpehuset og sælge vandmesterboligen. Denne blev købt af Fabrikant Clausen.
Det er den handel, der er udgangspunkt for retssagen, hvor Edmund Emil Jørgensen bliver opsagt fra lejemålet med fraflytning d. 31.januar 1944, og derfor nu mener sig berettiget til erstatning.

Hele sagen i Højesteretstidende kan findes på Slægtsforskernes Bibliotek under Højesteretstidende – mere specifikt Højesteretstidende 1945 på side 675 – opslag 766.

I Kulturarvskortlægning i Nyråd  kan man på side 116 læse mere.

Nyere billeder kan ses her

Man har på Theisens Papirværk fundet nogle bogstaver af jern, der kan stamme fra navnet på husets gavl.

Alle links åbner i et nyt vindue.

Kilder: Vinterhistorie.dk I Kunstens tegn side 28, Højesteretstidende, Arkivalier i Arkivet.