Digteren Christian Richardt

Ernst Christian Richardt blev født d. 25. maj 1831 i Lille Kirkestræde, København.
Han blev student fra Borgerdydskolen i 1848 og begyndte derefter at læse teologi. Under disse studier opholdt han sig også en tid på Øster Egesborg Præstegård.
Han var meget optaget af Studenterforeningen og Studentersangforeningen, så han blev først kandidat i 1857.
Han udgav sin første digtsamling i 1860, og den var årsag til, han fik et legat, som han brugte på en udlandsrejse. Han rejste bl.a. til Italien, Grækenland og Rom, hvor han mødte sin tidligere rektor og Godsejer Hammerich, Iselinge, og hans datter Marie Koës Hammerich, som han senere blev gift med.
Han var forstander på Tune Højskole i årene 1866-1871, og det var her, han besluttede sig for at blive præst. Han havde sit kald i Store Heddinge, Ørsted på Fyn og Vemmetofte sogne.
Hans helbred var dårligt, og han døde d. 18. december 1892 og blev begravet på Ørslev Kirkegård. Hans kone Marie er også begravet på familiegravstedet dér.
Christian Richardtsvej, som går fra Københavnsvej, tæt ved Iselinge Gods, til Aarsleffsgade, er opkaldt efter ham.

Det Kongelige Bibliotek
Fotograf G, Rosenkilde nok i 1860’rne
kilde: http://www5.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object471826/da/

Verset på billedet er 5. vers af den gamle, danske sang “Lær mig Nattens Stjerne”, som Chr. Richardt har skrevet teksten til, og verset lyder:

“Lær mig, grønne lunde,
at skygge, om jeg kunne,
hver som kommer mig forbi,
ven og fjende på min sti.
Lær mig, grønne lunde!”

Blandt Christian Richardts mest kendte digte er salmen “Altid frejdig, når du går”.

Kilde: Wikipedia  – linket åbner på ny side, Kirkebøger, Det Kongelige Bibliotek.