Ørslev Fattiggård

Administrationen af fattigvæsenet overgik i 1867 til sognerådene efter at have været varetaget af en fattigkommission med sognepræsten som formand.

Fattighuset lå på sydsiden af Ørslev gade på matr. 75, som nu er Ørslevvej 116 på hjørnet ved Søndervej.
I 1888 besluttede Ørslev Sogneråd at bygge et nyt fattighus eller fattiggård. Efter flere møder besluttede man at købe Ole Jørgensens gård (matr. 15), som dengang var en fæstegård beliggende længere nede ad Søndervej.
Fattighuset på Ørslevvej blev solgt i 1902.
Fordi der stadig var landbrug ved gården, antog man en fattiggårdsbestyrer. Erhvervet var ikke attråværdigt. De første år havde man 5 bestyrerpar, og man drøftede flere gange at sælge gården, men det blev aldrig besluttet. I stedet for solgte man jorden fra, og der blev oprettet 6 parcellist-ejendomme.

Senere brugte man betegnelsen ”Alderdomshjemmet”, og her havde sognerådet kontor og mødelokale.

Kildevang, 1988
Over døren står 1938

Ved kommunesammenlægningen i 1970 skiftede det navn til Plejehjemmet Kildevang.

Nu er der ældreboliger.

Kilde: Bidrag til Ørslev bys Historie bind 2 – siderne 43-47, samt billeder og tekster i lokalarkivet.