Ørslev Kirke

B4900

Postkort af Ørslev kirke omkring 1950

Ørslev Kirke er en senromansk teglstenskirke, der allerede i 1300-tallet blev forlænget mod vest. Prædikestolen er fra 1639. I skibet et trækrucifiks fra før 1300. I korets gulv en ligsten over Niels Jacobsen død 1617.
Jens Bekere skødede i 1356 en fjerdepart i Fæby til kongen – og ved klemmebrevet i 1555 bestemtes det, at når præsten i Udby eller Ørslev døde, skulle disse 2 sogne sammenlægges.
Kirken er opført år 1200-1250. Kirken har i en periode tilhørt ejeren af Iselinge gods.

Kilde: Trap Danmark 4. udgave bind 3 udgivet 1921

Alteret i Ørslev Kirke ca. 1950