Ørslev Mølle

Møller Otto Johansen foran stubben til vindmøllen ca. 1944

Ejer Otto Johannesen f. 12. december 1899 på Ørslev mølle.
Møllen er en hollandsk vindmølle og hed før Ørslev Vind & Dampmølle.
Den blev bygget i 1865 af møller Christian Jensen. Fra 1875-84 ejedes møllen af møller Jens Larsen, hvorefter den overtoges af møller Peter Johannesen. Denne drev møllen frem til sin død i 1930, hvorefter enken Kirsten Johannesen forsatte virksomheden med sønnen, den nuværende ejer, som bestyrer.

 

 

Otto Johannesen overtog møllen d. 1. januar 1934.
Møllen har haft et vingefang på 27 alen, men blev afrigget i 1931. I 1904 blev der indsat hjælpemotor og i 1929 en elektromotor. Denne lå på matr. 9d, Ørslevvej 163

Bagergården og Brugsen ca. 1925. Møllen lå bagved Bagergården.

B1933

Postkort med udsigt over Ørslev by med møllen ved bagergården i baggrunden – 1906

Der lå også en mølle i forbindelse med Bagergården ved siden af Brugsen på Ørslevvej 125. På et af Maler Johansens malerier ses møllen bagved bagergården