Ørslev Smede- og Maskinværksted

Smedjen, som den så ud omkring 1920. Huset er stadig det samme, men der er foretaget flere ændringer.

På Ørslevvej 126 ligger en af Ørslevs gamle smedjer. Den fungerede som smedje fra 1883 og frem til 2007, hvor den sidste ejer lukkede forretningen.
Ejendommen var oprindelig et fæstehusmandsbrug under Iselinge Gods. I 1831 får Henrik Christensen fæste på ejendommen. Han køber senere husmandsstedet til selveje, og hans efterkommere kan i 1883 sælge ejendommen til Peder Jensen, som formodentligt er den første smed på matriklen.

 

Jens Peter Lauritz Jensen ejede smedjen fra 1916 til 1939. Han blev gift med Inger Johanne Christiansen, der var datter af slagter Christiansen på Hvidebo. Hun kom til at gå under tilnavnet ”Smedens Johanne”.

I 1916 overdrager Peder Jensen smedeværkstedet til sin søn Peter Laurits Jensen, og han sælger i 1939 værkstedet videre til Christen Nielsen, der er udlært smed fra Glumsø.
Christen Nielsen har uden tvivl stået for at føre virksomheden ind i en ny tidsalder, hvor mekaniseringen i samfundet for alvor er slået igennem. Dette betød, at smedens opgaver ændrede sig. Tidligere sørgede smeden for reparationer af bøndernes simple landbrugsredskaber, smedning af søm, dørbeslag og andre ting, som der kunne være brug for i lokalsamfundet. En af de helt store opgaver var selvfølgelig produktion af hestesko og arbejdet med at skifte sko på hestene.
De nye tider betød, at smeden skulle omstille sig til at kunne udføre reparationer på traktorer, maskiner og stadig mere avanceret teknik. Dette har også krævet opbygningen af et reservedelslager.

 

 

Christen Nielsen med sine svende.

Christen Nielsen når at holde 40 års jubilæum som smed i Ørslev inden John Rasmussen overtager i 1979. John Rasmussen har også VVS autorisation og meget af det traditionelle smedearbejde bliver efterhånden udskiftet med VVS arbejde.
John Rasmussen sælger i 2007 til en ny ejer, men han lukker kort efter værkstedet, da det ikke længere kan betale sig at drive smedevirksomhed i Ørslev.
Christen Nielsen ejer af Ørslev Smedje 1939 til 1979 ses her stående til højre sammen med en rækker medarbejdere. Christen havde til tider meget travlt og kunne beskæftige helt op til 5 medarbejdere på værkstedet. En af hans ansatte ”Smede Gunner” blev en kendt personlighed i byen. Han var meget dygtig til at sko heste.

Ørslev Smede og maskinværksted set fra luften i 1959. Traktoren på forpladsen tilhører Mogens Eiberg og de to personer ved traktoren er Mogens Eiberg og Christen Nielsen.
Læg mærke til skolebørnene der vinker til flyvemaskinen.
Sylvest Jensen Luftfoto 1959, Det Kongelige Bibliotek.

Kilde: Henrik Sørensen, Ørslev