Sogneforstanderskab og Sogneråd, Ørslev.

Funktionstiden for de valgte medlemmer var 6 år, således at halvdelen gik af hvert tredje år.
I perioden 1843-1870 fandt genvalg ikke sted. Kun i ganske få tilfælde blev samme mand valgt i 2 perioder og altid med nogle års mellemrum.

I 1855 bestemtes det ved lov, at de største jordbesiddere ikke mere skulle være fødte medlemmer af forstanderskabet, og som født medlem havde Sognepræsten kun stemmeret i fattig- og skolesager. I samme lov var det sådan, at den højest beskattede femtedel havde ret til at vælge den største del af sogneforstanderskabet, mens de øvrige måtte vælge resten.

Antallet af medlemmer blev i Ørslev fastsat til 5 medlemmer.
De højest beskattede kunne vælge 3 medlemmer og de øvrige 2 medlemmer.

Det første år d. v. s. til en funktionstid fra 1. juni 1856 måtte såvel de højeste, som de laveste beskattede vælge deres repræsentanter i sogneforstanderskabet, – men valget fandt ikke sted samme dag. De mænd, der var valgt af de lavest beskattede, gik af efter 3 års forløb, hvorefter der blev fortaget nyvalg. Efter yderligere 3 år afgik de øvrige til nyvalg, og derefter afgik disse grupper skiftevis.

Det første helt folkevalgte sogneforstanderskab havde følgende sammensætning:
Valgt af de lavest beskattede:
Gårdmand Hans Jacobsen (Lundegård)
Husmand og Hugger Niels Jensen, Ørslev
Valgt af de højst beskattede:
Gårdmand Niels Poulsen (Svingkærgård)
Gårdmand Carl Christens (Lillevangsgård)
Gårdmand Sigfred Petersen (Vestergård)
Sidstnævnte blev valgt til formand.

I 1867 blev det ved lov bestemt, at sogneforstanderskabets navn skulle ændres til Sogneråd. Man havde indtil da kun kunnet sidde på formandsposten i et år, – nu ændredes perioden til flere år.

Ørslev Sogneråd holder møde.
Dette er det sidste sogneråd i
Ørslev.

1. fra venstre: Peter Larsen, Mejerist
2. fra venstre: Herman Petersen, Mejerist
3. fra venstre: Rasmus Hansen, Gårdejer
4. fra venstre: Niels P. Hansen, Kommunesekretær
5. fra venstre: Gunnar Stær, Savværksejer og Formand
6. fra venstre: Sejr Enevoldsen, Maskinarbejder
7. fra venstre: Margrethe G. Christiansen, Husmor
8. fra venstre: Johannes Olsen, Vognmand

Sognerådene eksisterede indtil kommunesammenlægningen i 1970, hvor Ørslev blev lagt ind under Vordingborg Kommune.

Kilder: F. Vestergårds bog ”Bidrag til Ørslev Bys historie II”, her findes en liste over de personer,  der har deltaget, og deres funktionsperiode.  Billeder i arkivet.