Lykkesholm Grumløse 1920

Gårdmand Lars Jørgensen og hustru Ane Kirstine Hansen havde gården Lykkesholm i Grumløse. De satte 5 børn i verden, 3 drenge og 2 piger.
Den yngste søn Jørgen Axel Jørgensen overtog gården i 1918. Han blev gift med Alma Elmine Larsen. Begge døde d. 7. marts 1920 af den spanske syge og lungebetændelse; de efterlod sig en datter på blot 10 dage.

Den ældste søn Hans Peter Jørgensen var rejst til Vestjylland, hvor han var blevet gift med Kirstine og fik i februar 1922 en søn.
Den mellemste søn Lars Peter Jørgensen var også rejst til Vestjylland, hvor han blev gift med Maren Nielsen. Han var lærer i Aulum. Han fik i marts 1922 en søn.
Begge disse drenge blev opkaldt efter farbroderen Jørgen til ære for ham.
Lars Peders søn Jørgen tog i øvrigt som voksen kunstnernavnet Nash!