Grundtvigs Mindestuer

Postkort af Udby Præstegård – ca. 1930

Grundtvigs Mindestue – ca. 1955

Mindestuerne er museum for præsten og salmedigteren N. F. S. Grundtvig, der blev født og voksede op i den stråtækte præstegård. Museets findes i præstegårdens østfløj.
I 1919 var der meget tale om bevarelse af bygningerne i den gamle præstegård.
Pastor Haase, og andre personer i Udby, gjorde et stort arbejde for at få bygningerne bevaret ved at samle ind. Allerede dengang kom der mange turister, som gerne ville se stedet, hvor Grundtvig var vokset op, og de var også villige til også at betale for rundvisninger, som Fru Haase stod for. Da Pastor Haase og hustru rejste i 1928, blev der lukket for adgang. Bestyrelsesmøderne for mindestuerne var blevet holdt i præstegåren, men de blev flyttet til Pasmergård, da den nye præst, P. Høyers-Christensen tiltrådte embedet.
I 1933 blev der holdt en stor fest i anledning af 150-året for Grundtvigs fødsel.
Der kom mange besøgende i busser og biler, nogle helt fra København, hvor de havde været med til indvielsen af Grundtvigskirkens tårn. Blandt gæsterne var Grundtvigs yngste datter. I Udby var man var slet ikke forberedt på de store antal besøgende.
Igen i 1983 var der mindefest, og denne gang var man bedre forberedt.
I Pasmergårds gæstebog findes navne på de mænd, der stod bag oprettelsen af mindestuerne bl.a.:
Provst H. P. Meinertsen, Mern.
Ernst Borup, Grundtvigs Højskole, Lyngby.
Sognepræst Erik Spur, Husby pr. Ejby.
Højskoleforstander Kristen Nørgaard, Vestbirk.

Kilde: Marie Larsen f. Madsen, Pasmergård

Mindestuerne blev indrettet i 1926, de indeholder forskellige bøger, manuskripter og genstande med tilknytning til Grundtvig.