Udby Kirke

B2501

Udby Kirke m. Gl. Degnebolig og have.
Kirkeuret er fra 1761 og lev. af Johan Galle, Næstved.

Udby Kirke er en romansk kamp- og kridtstenskirke. Altertavlen er fra 1584 med stafferinger fra 1744. Prædikestolen er fra 1585 med granitfront med udhuggede hoveder. I koret en brudebænk fra ca. 1550. I våbenhuset findes en ligsten over præsten Laurits J. Jacobsen død 1622 og hans hustru. I skibets væg en marmortavle for præsten Iver Dam død 1725 samt hans familie. Kirken har i en periode tilhørt ejeren af Lekkende Gods.
N.F.S Grundtvig er født i her i 1783, hvor faderen var præst indtil sin død 1813.

Kilde: Trap Danmark 4. udgave bind 3 udgivet 1921

Interiørbillede fra 1930’rne