Udby Kro, Københavnsvej 588

Udby Kros historie

Efter Englandskrigenes afslutning i 1814 besluttede Frederik d. 6. at anlægge en mere direkte vej fra Køge til Vordingborg, den blev indviet i 1832. I den forbindelse ansøgte enkefrue Raben-Levetzau fra Lekkende Gods om at få flyttet sin krobevilling for Ugledige Kro til en ny kro ved den nye landevej i Udby. Det blev der givet tilsagn til i 1827 – på betingelse af, at man nedlagde den gamle kro i Ugledige. Kroen blev flyttet fra Ugledige i 1832, men fik først godkendt bevilling d. 3. januar 1833.

Postkort – ca. 1992

Den første kromand var Jens Christian Jensen, som fæstede Udby Kro fra 1832-1854. Hans enke, Maren Rasmusdatter, forsatte siden fæstet frem til 1863, hvor hun frikøbte kroen fra Lekkende Gods, hvorefter hun var ejer indtil 1879. Maren Rasmusdatter havde ansat en kroforpagter ved navn Lars Rasmussen (1863-1869).  Nu kom Peder Hansen fra Beldringe og var på kroen frem til 1873. Herefter overtog Christen Jensen fra Bårse forpagtningen frem til 1878. Derpå var Ole Nielsen kroforpagter frem til 1886, hvor Christen Jensen igen overtog forpagtningen. Han blev gift med krodatteren Ane Marie Jensine, og de forpagtede kroen indtil 1906, hvor Christen Jensen købte den og ejede den indtil 1930. Sønnen Christen Valdemar Jensen havde kroen fra 1931-1935. I 1927 gav Christen Jensen tilladelse til, at Præstø Amt kunne etablere et benzinanlæg ud til landevejen ved kroen.

Fra 1935 var ejerne Svend Aage Heidemand og hustru Erna Hansigne. De solgte Udby Kro i 1948 til Hans Møller. Fra 1975 til 1984 var kroen ejet af Henning Profft, hvorefter Grethe Johansen overtog den og havde den indtil 1993. I 1994 købte Käthe Fugl Petersen Udby Kro – og den 17. oktober 2019 fejrede hun 25-års jubilæum!

Læs meget mere om Udby Kro her: Peter Danner – skrift udarbejdet i forbindelse med kroejer Käthe Fugl Petersens jubilæum.

Ugledige Kro og Udby Kro