Badstuesøen

Kvicklysøen også kaldet Badstuesøen – ca. 1975

Nygade og Badstuesøen.
1893.05.02
Der klages over at Badstuesøen er forurenet, spildevand fra Algades nordside render i søen og nu også fra byggeriet i Nygade (Valdemarsgade), hvor det så godt som står stille. Byrådet beslutter at undersøge, om en regulering af vandløbet gennem søen og navnlig ved en sænkning af slusen gennem Københavnsvej og gennem Algade ved udløbet i branddammen eller muligvis at nedlægge rør på disse steder. Det skal ske i overenskomst mellem samtlige lodsejere. Kommunen vil yde sin del.

Kilde: Emanuel Gedde Christiansen