Det psykiatriske hospital på Oringe

Oringe Hospital, Færgegårdsvej 15.

Hovedbygningen – ca. 1940

Rigsdagen vedtog i 1853 lov om opførelse af Oringe Hospital eller, som det kaldtes, “Østifternes Dåreanstalt”. Man havde planlagt at købe et grundstykke på 15 ha, men den kommission, der var nedsat, fandt, at halvøen Oringe var så velegnet til formålet, at man burde købe hele området.
I starten blev der bygget en ejendom med plads til 120 patienter. Arkitekten var Gottlieb Bindesbøll (den ældre), og hospitalet blev taget i brug den 3. april 1857. Bindesbølls hospitalsbyggeri var symmetrisk opbygget og var omgivet af en hel park. Anlægget var udtryk for det nybrud indenfor behandlingen af psykiske syge, som foreskrev, at de skulle opholde sig i smukke, rekreative, landlige omgivelser. Igennem mange år spillede landbrugsdrift og gartnerivirksomhed en stor rolle for hospitalet.

Gartneriet – ca. 1948

Meningen var  også, at det kun var de mest friske patienter, der skulle indlægges på hospitalet, mens de, man vurderede ikke kunne helbredes, skulle andre steder hen.  Allerede i 1868 blev hospitalet dog udvidet med pladser til endnu  40 patienter og igen i 1871 udvidedes med plads til 400 patienter. Siden kom flere udvidelser bl.a. med 2 pavilloner i 1912 og i 1919 med en afdeling for tuberkulosepatienter. I 1921-22 blev der bygget en afdeling med plads til 69 “urolige kvinder”. Man havde nu 500 patienter og var den største arbejdsplads i Vordingborg.

Under Besættelsen blev hospitalet overtaget af tyskerne d. 24. april 1945 og brugt til lazaret for sårede tyske soldater fra Østfronten. Hospitalets almindelige patienter blev sendt til bl.a. Nykøbing S. og Sct. Hans. Midt i maj befandt der sig 2.300 tyskere på hospitalet, der var internerede under ”Røde Kors”. Først midt i august kunne de egentlige patienterne komme tilbage til Oringe.

 

Postkort af Tehuset – ca. 1900

I hospitalets park findes et lille tehus, der ofte har været brugt til arrangementer

Da hospitalet var størst, husede det lige knap 900 patienter. I dag er der kun få psykiatriske pladser på Oringe, og flere af bygningerne bruges til andre formål.

På Oringe findes et lille museum, som fortæller om forskellige aspekter af hospitalets historie:
Oringe Museum –  åbner i et nyt vindue
Oringe har en gartnerafdeling, hvor patienterne kan deltage i arbejdet med drivhusene og frugttræerne.
Oringe Gartneri – åbner i et nyt vindue

Lokalarkivet har ikke arkivalier omkring patienter på Oringe. I stedet kan vi henvise til at søge her i Statens Arkiver:

Arkivalier på Statens arkiver – åbner i et nyt vindue
Oringe Hospital på Statens arkiver – åbner i et nyt vindue