Per Lak’s Hotel

Palaks Hotel (Per Laks Hotel)

Var et navn, som de fleste børn i Masnedsund ikke var i tvivl om hvor det var. Det var det meget store Elmetræ, der stod tæt ved vejen som gik fra Færgegårdsvejen og til, dengang Masnedsund Station, og son i dag er MD, bedre kendt som BUKO. På vejens nordside lå et Hotel ”SØLØVEN” og en skibsprovianteringshandel Meilsø.

Masnedsund station set fra Stationssvej. Træerne på hver side må være de omtalte træer . Billedet er fra 1930’rne

Købmand Meilsø’s butik ca. 1920

Grunden til at Træet har fået det øgenavn var nok, at havnearbejder, Chr. Christensen, Købmagergade 15, som havde øgenavnet ”Per Lak”, meget ofte sad der og drak sig nogle øller, når han havde fået nogle stykker kneb det med at gå over vejen og købe flere, når så vi børn kom forbi kaldte han på os og vi skulle hente til ham, det hændte også han fik for mange, så lagde han sig ned og sove, det fik han bare lov til, det var der ingen der tog sig af, der var ikke så langt hjem når først den var dampet lidt af.

Træet har de sidste to år været angrebet af elmesygen og ikke haft blade, det er gået ud over masser af træer, så ca. for 1 måned siden tog jeg et foto af træet, da jeg var klar over, at det nok blev fældet en dag, det sker nu og må være sket i uge 41 – 1997.